Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Ελληνίδα στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ μελετάει τα Ποντιακά

Archaic Greek in a modern world

 An endangered Greek dialect which is spoken in north-eastern Turkey has been identified by researchers as a "linguistic goldmine" because of its startling closeness to the ancient language, as Cambridge researcher Dr Ioanna Sitaridou explains.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου